Muut vähintään 18v luokkaurheilijat:

Monika Ahonen
Valtteri Ahtamo
Janne Alasalmi
Tiina Föhr
Sonja Alasalmi
Anni Halko
Sonja Hartio
Elina Heikkinen
Inari Heikkinen
Ida Heikura
Lauri Hietaharju
Jussi Huuskonen
Mari Hyyppä
Sonja Ilomäki
Katja Järvelä
Otto Kilpi
Salli Kokkinen
Iiro Kokkonen
Roope Koskinen
Janne Kämä
Matti Kärkkäinen
Niilo Lappalainen
Joona Lyly
Eemi Maukonen
Mikko Mensala
Riina Meriläinen
Taneli Monni
Tessa Myllymäki
Samu Nerg
Aleksi Niemelä
Katri Niemistö
Jouni Nyrönen
Pauliina Oksanen
Henrik Petäjäjärvi
Anssi Puttonen
Dennis Rehnström
Mika Ruhtinas
Jooel Savolainen
Juuso Sillanpää
Janita Tammisalo
Pasi Tupasalo
Maria Valtanen
Tuulia Viberg
Mikko Vilkkilä
Konsta Vilkman

35+ vähintään yleisen sarjan C-luokan urheilijat

Jouni Haatainen
Maija-Liisa Hyppönen
Sami Jämsen
Markku Kalliokoski
Pirjo Karetie
Janne Ketola
Jouko Kuusjärvi
Mari Kyrönlahti
Petri Lauronen
Tiina Lampinen
Virpi Lehti
Heli Lehtinen
Johanna Leivonen
Anette Mehtälä
Vilma Moilanen
Jukka Mononen
Markus Paananen
Mika Pylvänen
Silja Salmijärvi
Annika Savolainen
Jaana Siekkinen
Kirsti Siekkinen
Jukka Sinnemäki
Katja Sorri
Sanna Suonio
Maarit Valtonen
Kaisa Wallinheimo
Kirsi Yijälä
Anne Yli-Olli

Menu Title